Chrzest

chrzest-swietySakrament chrztu udzielny jest zasadniczo w czasie mszy św. o godz. 11.00 w ostatnią niedzielę miesiąca oraz w drugi dzień świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia.

Dziecko do chrztu zgłaszamy w kancelarii na 3 tygodnie przed chrztem.

Przedstawiamy wówczas następujące dokumenty:

  1. Metrykę urodzenia z USC.

  2. Dane rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z parafii ich zamieszkania, że mogą być chrzestnymi.

  3. Jeżeli dziecko mieszka poza naszą parafią, przynosi się zgodę na chrzest od proboszcza miejsca zamieszkania.

Chrzestnym może być ten, kto:

  1. Został wyznaczony do tego zadania przez rodziców dziecka.

  2. Jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania (16 lat)

  3. Przyjął sakrament bierzmowania i prowadzi życie zgodne z wiarą – jest praktykujący

  4. Nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest

  5. Należy do Kościoła katolickiego i nie ma przeszkód do pełnienia zadań chrzestnego (np. takich jak konkubinat, związek cywilny, itp).

Obowiązkowo rodzice i rodzice chrzestni
uczestniczą w nauce przed chrztem, które odbywają się
w czwartki przed niedzielą chrztów o godz. 17:00.

Roczne dzieci:

Zgłaszamy na 2 tygodnie przed roczkiem w kancelarii parafialnej.

Na Mszę świętą przynosimy świecę ze chrztu.

Przygotowanie duchowe do chrztu i rocznicy chrztu
to spowiedź i Komunia święta rodziców, chrzestnych i krewnych.