Małżeństwo

malzenstwoNa 3 miesiące przed ślubem zgłaszamy się do kancelarii parafialnej celem spisania protokółu przedślubnego oraz odbycia rozmowy z duszpasterzem.

Do spisania protokołu potrzebne są następujące dokumenty: dowód osobisty, metryka chrztu świętego (ważna 6 miesięcy od daty wystawienia do dnia ślubu oraz pobierając ten akt mówimy, że jest on do ślubu), zaświadczenie odbytych nauk przedmałżeńskich, akt zawarcia ślubu cywilnego wydany przez USC (gdy już zawarliśmy małżeństwo cywilne), zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które wydaje miejscowy USC (gdy zawieramy ślub konkordatowy) – to zaświadczenie ważne jest 6 miesiące od daty wystawienia – w tym terminie trzeba zawrzeć ślub kościelny konkordatowy oraz kościelne świadectwa ukończenia katechizacji w szkole ponadgimnazjalnej. Jeżeli oboje narzeczonych mieszkają poza naszą parafią, a chcą ślub u nas muszą przynieść zgodę na spisanie protokołu i pobłogosławienie małżeństwa w naszej parafii z parafii zamieszkania.