Pogrzeb

pogrzebW sprawach pogrzebu należy zgłaszać się na probostwo. Należy pamiętać, że po załatwieniu aktu zgonu i zgody na pochowanie zwłok udajemy się wpierw do księdza, aby z nim ustalić dzień i godzinę pogrzebu. Następnie po ustaleniu tych spraw udajemy się do zakładu pogrzebowego. Miejsce pochówku możemy wstępnie ustalić z grabarzem cmentarza, gdzie chcemy pochować naszego zmarłego.
Jeżeli wolą zmarłego była kremacja, to także prosimy o zgłoszenie się do księdza przed załatwianiem spraw kremacyjnych.
Nasza parafia nie ma cmentarza parafialnego. Dla usprawnienia uroczystości pogrzebowych rodzina poprzez zakład pogrzebowy załatwia autobus, który przewozi żałobników (w tym i sąsiadów) na cmentarz.