Rada Parafialna

Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej.
Realizując powyższe zadanie, PRD pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

RADA PARAFIALNA NA LATA 2013-2018

Do Rady Parafialnej na lata 2013-2018 weszli:

z urzędu

 1. ks. Piotr Szczygielski – wikariusz

z nominacji

 1. Ewa Bilska
 2. Krystyna Olech
 3. Antoni Bober
 4. Stefan Bombelka

z wyboru parafian

 1. Bogumiła Bober
 2. Jerzy Farafontow
 3. Dariusz Wronka
 4. Gabriela Wronka
 5. Ewa Koper
 6. Grażyna Zamora
 7. Zbigniew Kamiński
 8. Halina Maciszewska
 9. Tadeusz Rusin