Historia Parafii

logoParafię Krzyża Świętego w Zabrzu erygował biskup opolski Alfons Nossol dekretem z dnia 17 sierpnia 1987 roku. Terytorium parafii zostało wydzielone z parafii św. Józefa (Osiedle Dzierżona i ul. Jaskółcza) oraz z parafii św. Antoniego (Osiedle Janek).

W latach 1983-87 trwały prace przy adaptacji górniczej sztolni na kaplicę. Wygospodarowano także miejsce na dwie duże sale katechetyczne i zaplecze gospodarcze. Od września 1984 roku zaczęto regularnie sprawować Msze św. i nabożeństwa w kaplicy pw. św. Barbary.

Działkę pod budowę kościoła nabyto 28 listopada 1986 roku a plac pod budowę poświęcił biskup Jan Wieczorek 3 grudnia 1986 roku. Zezwolenie na budowę kościoła wraz z plebanią i salkami katechetycznymi uzyskano 22 maja 1987 roku. Kamień węgielny wmurowany 18 września 1988 roku przez biskupa Jana Wieczorka został poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1983 roku, podczas jego wizyty na Górze Św. Anny.

Budowa kościoła wraz z zapleczem plebanijno-katechetycznym trwała 13 lat. Poświęcenia kościoła i konsekracji ołtarza dokonał 16 września 2000 roku biskup gliwicki Jan Wieczorek.

Budowniczym kościoła jest ks. Marcin Stokłosa.

Parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów od 1987 roku.