Caritas

caritasPodstawowym celem Caritas Parafii jest szerzenie zasad miłosierdzia chrześcijańskiego poprzez koordynowanie pracy i działalności w niesieniu pomocy potrzebującym na terenie swojej parafii.
Do zadań członków Caritas Parafii należą:

  • odwiedzanie i troska o ludzi samotnych, w podeszłym wieku, obłożnie chorych i
  • niepełnosprawnych,
  • organizacja w parafii dni chorych oraz spotkań seniorów,
  • troska o rodziny wielodzietne,
  • organizowanie świetlic dla dzieci z rodzin patologicznych,
  • dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach,
  • zorganizowanie magazynu odzieżowego,
  • uczestnictwo w ogólnokrajowych akcjach charytatywnych itp.

W naszej parafii do Zespołu Caritas można zapisać się u duszpasterzy.