Powołania z parafii

o_bogdan-nieco. Bogdan Nieć CSsR

Ojciec mgr Bogdan Nieć CSsR urodził się 19.05.1975 r. w Zabrzu. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej, uczęszczał od 1990 r. do technikum Górniczego w Zabrzu. Po zdanym w 1995 r. egzaminie maturalnym wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów) i rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów. W 1998 r. złożył pierwsze śluby zakonne, a 25.05.2002 r. przyjął święcenia kapłańskie w Tuchowie. Do 2004 r. pracował jako duszpasterz i katecheta w parafii św. Józefa w Toruniu. Następnie w Duszpasterstwie Powołań Redemptorystów w Krakowie, a w latach 2006 – 2010 w parafii Ducha Świętego w Szczecinku jako duszpasterz i katecheta. Od 1 sierpnia 2010 r. wikariusz w PMK Monachium.


ks_marcin-wronka

Zdj. wykonane przez “Fart-Film Projekt”

Ks. Marcin Wronka

ur. 11.11.1987
święcenia 18.05.2013
Od sierpnia 2013 roku wikariusz parafii pw. św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy