Odwiedziny Chorych

odwiedziny chorychSakramentu Namaszczenia Chorych udzielają księża podczas odwiedzin chorych, które odbywają się średnio raz w miesiącu – oczywiście wtedy, gdy jest skierowana taka prośba pod adresem księdza.

Praktykujemy w naszej parafialnej wspólnocie udzielanie Sakramentu Namaszczenia Chorych podczas Mszy św. dla seniorów i chorych. Jedna taka Msza jest w adwencie, druga w czasie rekolekcji.

W sytuacjach nadzwyczajnych (bezpośrednio zagrażających życiu) można zgłosić na plebanii –  telefonicznie a najlepiej osobiście każdego dnia do późnych godzin wieczornych – prośbę o udzielenie Sakramentu Namaszczenia Chorych. Bardzo ważnym jest także, by podczas takiego zgłoszenia zaznaczyć, czy dana osoba jest w stanie przyjąć Wiatyk – Komunię świętą dla umierających.

Opiekując się chorymi, wspaniale naśladujemy Jezusa Chrystusa. Aby jednak nasza opieka była prawdziwie chrześcijańska, musimy z głęboką wiarą stosować w niej również środki nadprzyrodzone. Dlatego trzeba, abyśmy umieli przygotować chorego na przyjęcie sakramentów św. i sami wiedzieli, jak uczestniczyć w ich udzielaniu.

Zadbajmy o to, by pomóc naszym chorym w pokonywaniu bólu, cierpienia i lęku przed chorobą. Chciejmy umożliwić naszym chorym przyjęcie Sakramentu Namaszczenia Chorych, by w ten sposób zostali oni przygotowani na spotkanie ze Panem!