BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KS. NEOPREZBITERA

W przyszłą niedzielę w naszej parafii będziemy gościli pochodzącego z Rokitnicy ks. neoprezbitera Damiana Kwaka. Ks. Damian będzie nam głosił słowo Boże oraz po każdej Mszy św. udzieli błogosławieństwa ks. D. Kwak (fot. GN)prymicyjnego.

Błogosławieństwo kapłańskie, szczególnie nowowyświęconego kapłana, niesie ze sobą szczególne łaski. Dlatego zachęcamy do przyjęcia tego błogosławieństwa.