CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!

Niech Zmartwychwstały Pan umacnia

naszą wiarę, nadzieję i miłość.

Niech rozlewa na nas swoje błogosławieństwo

oraz obdarza zdrowiem, pokojem i łaskami.