Dzień z Misjonarzem z Zabrza

W niedzielę 23 lutego w naszej parafii będziemy gościli misjonarza ks. Artura Chwaszczę, kapłana naszej diecezji, pochodzącego z Zabrza z parafii Św. Jadwigi na Zaborzu. Ks. Artur będzie dzielił się swoją pracą misyjną w czasie głoszenia słowa Bożego podczas każdej Mszy św. W tym dniu polecać będziemy go i jego wspólnotę parafialną w Boliwii modlitwie oraz będziemy mogli wesprzeć pracę misyjną swoimi ofiarami.