Św. Barbaro – módl się za nami.

W dzień wspomnienia św. Barbary w naszym kościele odbyły się Miejskie Obchody Barbórkowe, które rozpoczęła uroczysta Msza św. pod przewodnictwem emerytowanego biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej ks. bpa Gerarda Kusza. W imieniu Prezydenta m. Zabrze udział wzięli Wiceprezydent miasta Zabrze Katarzyna Dzióba, Dyrektor Biura Prezydenta m. Zabrze Jan Pawluch. Ponadto obecni byli: Dyrektor Kopalni Makoszowy Zygmunt Motyl z załogą, Wiceprezes Zarządy Górnośląskiego Jan Szulik, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrzu Beata Nieć, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Zabrzu Anna Milcarz, Dyrektor Przedszkola nr 18 w Zabrzu Ewa Bilska, poczty sztandarowe, górnicy z rodzinami, parafianie i goście. Po Mszy św. pod pomnikiem Pamięci Górniczej zostały złożone kwiaty i odegrano na trąbkach “Ciszę” za górników, którzy odeszli na wieczną szychtę.